BABYBODIES *handsiebdruck*
body body
   
  body body
   
  body body
   
  body   body
     
LÄTZCHEN    
latz latz
   
latz latz
   
latz latz
   
latz latz
   
Traubenkern-Mönsterli
Traubenkernmönsterli Traubenkernmönsterli
   
Traubenkernmönsterli  
   
Stoffsäcke *handsiebdruck*
Stoffsack Stoffsack
   
Stoffsack Stoffsack
   
Stoffsack Stoffsack
   
Stoffsack Stoffsack
   
Kindershirts *handsiebdruck*
Stoffsack Stoffsack
Stoffsack Stoffsack
Stoffsack Stoffsack
Stoffsäcke für "Grosse"
Stoffsack Stoffsack
Stoffsack Stoffsack
Stoffsack Stoffsack
  ...weiteres folgt...